Meny

Håndverksavdeling

Østlandske Skadedyrkontroll as er tilknyttet en håndverksavdeling som kan bistå ved utbedring av alle typer skader. Vi kan utføre eller tilrettlegge for sanering av sopp og råteskader, eller bistå ved reparasjon.
Vi bistår også med reprasjoner etter skader fra skadedyr.